Od kwietnia 2020 NZOZ Onkologiczna Pracownia Molekularna jako pierwsze prywatne laboratorium w województwie zaangażowało się w wykonywanie testów RT-PCR w kierunku detekcji wirusa SARS CoV-2 w ramach kontraktu z NFZ co było możliwe dzięki współpracy i wsparciu wielu instytucji z regionu.