Od 2008 NZOZ Onkologiczna Pracownia Molekularna wykonuje badania molekularne w kierunku predyspozycji do dziedzicznych chorób nowotworowych w ramach kontraktu z NFZ. Wykonujemy badania genetyczne w kierunku badania predyspozycji m.in. do nowotworów piersi, jajnika i jelita grubego.