Skip to content

Kryptosporydioza

Kryptosporydioza to choroba pasożytnicza wywoływana przez kokcidia z rodzaju Cryptosporidium. Choroba ta dotyka także wiele gatunków zwierząt (np. cieląt). Głównym objawem kryptosporydiozy jest wodnista biegunka. Diagnostyka zakażenia Cryptosporidium parvum polega na przede wszystkim na analizie próbki kału, a leczenie wymaga stosowania leków przeciwpasożytniczych.

Wskazania do wykonania testu metodą Real-Time PCR:

Obecność objawów klinicznych wskazujących na chorobę pasożytniczą mimo negatywnych wyników badania kału (metodami obserwacji mikroskopowej lub met. immunologicznymi). Metody barwienia są czasochłonne i mało czułe. Najbardziej skuteczne są metody molekularne.