Skip to content

Gen NOD2

Produkt genu NOD2 należy do białek biorących udział w odpowiedzi immunologicznej na zakażenia bakteryjne. Mutacja ta związana jest także z predyspozycją do wystąpienia wielu chorób nowotworowych. Zmiana 3020insC w obrębie genu NOD 2 zwiększa ryzyko zachorowania na:

Zalecenia:

Zalecenia dla mężczyzn: