Skip to content

Gen ACE

Gen ACE (gen wytrzymałości) odpowiada za  produkcję enzymu konwertazy angiotensyny (ACE), który bierze udział w regulacji odpowiedzi ciśnienia krwi na spożycie sodu. Białko to reguluje również  ciśnienie krwi, wpływa na skurcz naczyń krwionośnych, uwalnianie substancji wpływających na rozrost tkanki mięśniowej. 

 Sód jest istotnym mikroskładnikiem odpowiedzialnym m.in. za regulację ciśnienia i objętości krwi. Większość ludzi spożywa więcej sodu niż wymaga tego organizm. Najpoważniejszym niekorzystnym skutkiem nadmiernego spożycia sodu jest podwyższone ciśnienie krwi, które powoduje nadciśnienie tętnicze i choroby serca. Wzrost ciśnienia krwi na nadmierne spożycie sodu zależy od wariantu genu ACE 

Osoby posiadające wariant genu ACE GA lub AA genu  są narażone na wyższe ryzyko nadciśnienia tętniczego w wyniku spożycia większych ilości sodu, niż osoby posiadające wariant GG. Mutacje w obrębie genu ACE wiąże się z predyspozycją do zmian ciśnienia tętniczego krwi i rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, zmiany budowy naczyń i rozwoju miażdżycy. Istnieje korelacja pomiędzy zwiększonym poziomem enzymu ACE, a stężeniem cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Jak wynika z badań naukowych, podwyższony poziom enzymu ACE predysponuje również do zawału serca i przerostu lewej komory.

Polimorfizm I / D ACE był pierwszym polimorfizmem genetycznym powiązanym z wynikami sportowymi. Allel I jest powiązany z wynikami w sportach wytrzymałościowych. Prowadzi to do odpowiedniego wzrostu wydajności mięśni, obserwowanego u sportowców wytrzymałościowych: maratończycy, wioślarze, alpiniści czy pływacy długodystansowi. Allel D jest powiązany z wynikami związanymi z potrzebą generowania siły i mocy.