Skip to content

Entamoeba histolytica

Entamoeba histolytica – Choroba pasożytnicza przewodu pokarmowego, rzadziej wątroby, wywoływana przez pełzaka czerwonki Entamoeba histolytica (jedyny patogenny dla człowieka pierwotniak z rodziny Entamoebidae). Do zarażenia dochodzi poprzez konsumpcję żywności lub wody zanieczyszczonej cystami E. histolytica. Cysty pełzaka czerwonki są oporne na działanie chloru stosowanego w sieciach wodociągowych, mogą długo utrzymywać się na surowych owocach i warzywach. Entamoeba histolytica jest patogenem kosmopolitycznym, częściej spotykanym w krajach gorącej strefy klimatycznej o niskich standardach sanitarnych. Liczbę zachorowań na pełzakowicę na świecie ocenia się na 50 milionów rocznie, liczbę zgonów na 50-100 tysięcy.

Obraz kliniczny:

Okres wylęgania wynosi 8-30 dni. Przebieg choroby może być różnorodny, od zarażenia bezobjawowego (większość), poprzez postać jelitową o nasilonych objawach klinicznych (trwającą kilka-kilkanaście dni, z bólami brzucha i biegunką, zazwyczaj z domieszką śluzu i krwi), przechodzącą w postać przewlekłą z naprzemiennymi okresami remisji i zaostrzeń, po postać pozajelitową z tworzeniem się ropni, najczęściej ropnia wątroby (z towarzyszącą gorączką i bólem w prawym podżebrzu), który może perforować do jamy otrzewnej, opłucnej i osierdzia
Zalety diagnostyki chorób pasożytniczych metodą Real-Time PCR: