Skip to content

Czynnik V układu krzepnięcia

Mutacja typu Leiden dotyczy czynnika V układu krzepnięcia – występuje ona u 10-15% osób w populacji europejskiej. Ujawnia się najczęściej jako zakrzepica żylna kończyn dolnych. U nosicieli mutacji rośnie ryzyko poronień samoistnych oraz innych patologii występujących w ciąży (stan przedrzucawkowy, odklejenie łożyska, wewnątrzmaciczne zahamowanie dojrzewania płodu). Uważa się, że przyczyną poronień nawracających mogą być zmiany zakrzepowe uwarunkowane wystąpieniem trombofilii. Obecnie już w przypadku dwóch lub więcej poronień w jednym związku partnerskim zaleca się poszerzenie diagnostyki w kierunku trombofilii.

U osób z mutacjami typu Leiden ryzyko zakrzepicy jest 20-80 krotnie wyższe. Częściej występują zawały mięśnia sercowego, niedokrwienie serca i mózgowia.

Wskazaniem do wykonania badania są: